Může navazovat na předešlé vyšetření odborným lékařem, měl by předcházet každému individuálnímu cvičení. Kompletní kineziologický rozbor doporučujeme všem klientům s problémy pohybového aparátu a jeho bolestmi.

Kineziologický rozbor se skládá

  • vyšetření aspekcí (vyšetření celkového držení těla pohledem)
  • vyšetření palpací (vyšetření napětí měkkých tkání pohmatem)
  • vyšetření základních pohybových vzorů (pohyb při běžných denních či sportovních činnostech)
  • vyšetření pohyblivosti páteře a periferních kloubů
  • vyšetření reflexních změn
  • podologického vyšetření
  • ergonomického vyšetření

Kineziologický rozbor je vhodný

  • ke stanovení diagnózy
  • k sestavení komplexního terapeutického plánu
  • před individuální léčebnou terapií

Fyzioterapie  se všeobecně nedoporučuje pro akutně nemocné, závažně nemocné a těhotné.

Mudr. Kristýna Junková

Mudr. Kristýna Junková