Poradíme Vám na +420 775 123 528, nebo nás kontaktujte přes kontaktní formulář

Medical Institut Care, s.r.o.

Platební a obchodní podmínky

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.medicalinstitut.cz

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.medicalinstitut.cz je Medical institut care s.r.o. se sídlem v Praze 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, IČ: 29119600 vedená u Městského soudu v Praze složka C 219717. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

II. Platební a obchodní podmínky

Na naší klinice můžete služby/zákroky/operace hradit několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Bankovním převodem
 • ePlatba přes eKonto – určeno pro majitele účtu eKonto (Raiffeisenbank‎ Bank a.s.)
 • Platební kartou
 • Možnost platby zaměstnaneckými benefity (Benefit Plus, Gallery Beta, Sodexo)

III. Cena operace, záloha a splatnost

Operace bude klientem klinice zaplacena takto:

A. Záloha

Cena operace Do kdy musí být zaplacena záloha V jaké výši je stanovena záloha
Operace do 30.000 Kč Do 24 hodin od sjednání termínu 5.000 Kč
Operace nad 30.000 Kč Určuje lékař dle ceny zákroku

B. Doplatek

Zbytek ceny operace (doplatek) se klient zavazuje zaplatit klinice nejpozději do dne, ve kterém má být služba/zákrok/operace provedena.

V případě hrazení částek bankovním převodem:

Číslo účtu: 245952798

Kód banky: 0300

Variabilní symbol bude uvedené rodné číslo klienta.

IV. Zrušení operace

V případě: Smluvní pokuta ve výši
Přesunutí termínu více jak 30 dní a více před zákrokem 0% ze složené zálohy
Přesunutí termínu méně jak 30 dní před zákrokem 50% ze složené zálohy
Zrušení termínu více jak 30 dní a více před zákrokem 50% ze složené zálohy
Zrušení termínu méně jak 30 dní před zákrokem 100% ze složené zálohy

Prodlením klienta se zaplacením operace zaniká povinnost kliniky, lékaře a pracoviště operaci provést.

Na výjimku z placení smluvní pokuty má klient v případě:

a) Krátkodobého onemocnění, doloženého lékařským potvrzením za podmínky rezervace náhradního termínu.

b) Dlouhodobého onemocnění, doloženého lékařským potvrzením.

c) Závažných důvodů – nehoda, úmrtí v rodině, doložených potvrzením.

Při zrušení termínu operace a operace samotné ze strany kliniky se klinika zavazuje najít náhradní termín a v případě nemožnosti náhradního termínu se zavazuje k vrácení 100% zálohy

V. Řešení reklamací

Reklamaci lze podat písemně/prostřednictvím formuláře, který najdete ke stažení v našich obchodních podmínkách na webu www.medicalinstitut.cz a na našich recepcích. V případě zaslání reklamace poštou prosím zasílejte reklamace na adresu: Medical Institut Care, s.r.o., Bezručova 143/16, 301 00 Plzeň

Písemné vyjádření k dané reklamaci obdrží klient do 30 dnů od doručení.

VI. Poučení klienta o rizicích

Klient se zavazuje před operací podepsat informovaný souhlas, v němž se nacházejí podstatné informace k zákroku a který je nezbytnou součástí této smlouvy.

VII. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy lze zakoupit u nás na e-shopu www.medicalinstitut.cz, nebo na recepci několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Bankovním převodem
 • Platební kartou

Platnost voucherů je 12 měsíců od data vydání.

VII. Dárkové kredity

Dárkové kredity lze zakoupit u nás na e-shopu www.medicalinstitut.cz, nebo na recepci v období vánočních svátků a lze je hradit několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Platební kartou

Platnost dárkových kreditů je 12 měsíců od data vydání a nelze je využít na služby plastické chirurgie.

VIII. Povinná informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě: Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

IX. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

Těší nás, že využíváte našich služeb. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící ke konkrétním účelům. Služby poskytuje společnost Medical institut care s.r.o. se sídlem v Praze 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, IČ: 29119600.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Medical institut care s.r.o. se sídlem v Praze 6, Laglerové 1075/4, PSČ 161 00, IČ: 29119600 vedená u Městského soudu v Praze složka C 219717 (dále jen „Správce“) a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na info@medicalinstitut.cz
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.
 • Kontaktní formulář, e-brožura, poradna

V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři, či podstoupením služby, zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Zdravotní údaje

Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení vašeho požadavku. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby správce, je jeho oprávněným nárokem vás pravidelně informovat o aktuální nabídce služeb formou newsletteru a SMS na uvedené e-mailové adrese a telefonním čísle. K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS potvrzením podepsaným na recepci: „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e-mailovou adresu a telefonní číslo po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách správce formou newsletteru či SMS, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu info@medicalinstitut.cz nebo odhlášením v zaslaném obchodním sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.