Poradíme Vám na +420 775 123 528, nebo nás kontaktujte přes kontaktní formulář

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 • Správcem Vašich osobních údajů je Medical Institut care s.r.o., IČ 29119600, se sídlem Laglerové 1075/4, 160 00 Praha 6, DIČ:CZ 29119600 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219717, (v následujícím textu také jen jako „Správce“).

   Úvodní informace

  Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme Vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli. Informace je rozdělena na několik částí, aby bylo snazší najít pro vás relevantní informace podle toho, v jakém postavení se nacházíte.

  V případě, že by Vám cokoli v ochraně osobních údajů nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit následujícími způsoby:

  • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese Medical Institut care s.r.o., se sídlem Laglerové 1075/4, 160 00 Praha 6, kontaktní adresa Bezručova 143/16, 30100 Plzeň
  • e-mailem na e-mailové adrese petra.stenglova@medicalinstitut.cz,
  • telefonicky +420 725 528 722 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)
  • prostřednictvím datové schránky ID: j4r467h

  V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

  Zásady zpracování osobních údajů

  K vašim osobním údajům přistupujeme vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Seznam nejdůležitějších právních předpisů naleznete v závěru této informace. V souladu s těmito předpisy dodržujeme také následující základní zásady zpracování osobních údajů:

  • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracováváme.
  • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. V některých případech je tato doba stanovena přímo zákonem, jindy jsme si ji nastavili interně tak, aby odpovídala našim oprávněným zájmům.
  • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečujeme před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením. Za tímto účelem jsme přijali vhodná technická opatření, která spočívají zejména ve striktním nastavení přístupu jednotlivých osob k vašim údajům, šifrování a další technické i fyzické způsoby zabezpečení.

  Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

  V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • a další předpisy u oblasti hospodářství a účetnictví