• bezbolestné 
  • šetrné
  • rychlé vyšetření
  • bez rekonvalescence

Jako nebezpečná označujeme ta znaménka, z nichž by se za nějaký čas mohl vytvořit nádor – tzv. melanom. Téměř polovina melanomů se objeví právě na podkladu znaménka. Za riziková znaménka se považují ta, jejichž tvar je nesymetrický, mají rozpité ohraničenímění barvysvědíkrvácí, nebo se u nich objevuje růžový zánětlivý lem. V mnoha případech se v rizikových znaménkách vyskytuje černá barva, jejich průměr obvykle přesahuje 5 mm. K běžné praxi patří obvyklá kontrola znamének jednou za rok.

Vyšetření probíhá za pomoci ručního nebo digitálního dermatoskopu. Dermatoskop znaménko zvětší, což umožní lékaři ho lépe diagnostikovat. Digitální dermatoskop umožňuje stanovit jejich rizikovost a sledovat jejich vývoj v čase. Pomáhá v rozhodování, zda by se mělo provést odstranění či nikoliv. Vyšetření nebolí, trvá jen několik minut.

Po důkladném vyšetření znamének lékař určí další průběh léčby.

MUDr. Antonín Nechvátal

MUDr. Antonín Nechvátal

Máte dotaz nebo zájem o konzultaci?