MUDr. Michal Šamudovský

Odborný zdravotnický personál, specialista na plastickou chirurgii.

MUDr. Michal Šamudovský je atestovaný plastický chirurg, který úspěšně absolvoval v roce 1987 na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vlastní licenci udělenou Českou lékařskou komorou a je členem České společnosti plastické chirurgie, České lékařské společnosti ČLS JEP a České společnosti chirurgie ruky.

Od roku 1997 do roku 2006 byl primářem oddělení plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze a mezi lety 2006 a 2008 zastával funkci primáře oddělení plastické chirurgie na pražské klinice Asklepion. Později působil též v týmu plastických chirurgů Klinického centra ISCARE I.V.F., a.s. v Praze.

Posledních několik let se MUDr. Šamudovský věnuje své vlastní privátní praxi plastické a estetické chirurgie, kde se věnuje plnému spektru estetických výkonů. Dobře zavedený je jak u česky mluvící klientely, tak i u té, která mluví německy či rusky. Mluví oběma jazyky.

Účastnil se několika odborných stáží v České republice i v zahraničí. V roce 1990, podnikl stáž v oboru plastické chirurgie v Bernu ve Švýcarsku a v roce 1993 absolvoval odbornou stáž na Klinice popálenin a plastické chirurgie v Torinu v Itálii.