MUDr. Libor Dvořáček

Odborný zdravotnický personál, specialista na žilní a cévní chirurgii.

Vyhledávaný a uznávaný lékař a konzultant komplexní diagnostiky a léčby onemocnění tepen a žil. Je také specialistou v otázkách laparoskopické a robotické chirurgie, léčby výdutí břišní a hrudní aorty.

MUDr. Libor Dvořáček se pyšní účastí na odběrech transplantovaných tkání, od roku 2008 koordinace tramplantací tkání, komplexní chirurgickou diagnostikou a léčbou, specializací v laparoskopických operacích žaludku, střev a biliárního systému. Absolvent speciálního vzdělání v oblasti cévní chirurgie. Pravidelně se účastní mezinárodních i českých kongresů a workshopů (USA, Francie).