Nejčastěji se využívá mobilizace kloubů s tzv. funkční blokádou. Za cíl si klade dosažení normalizace elastičnosti měkkých tkání a jejich vzájemné pohyblivosti. Jedná se tedy o vysoce specializovaný úkon prováděný naším zkušeným fyzioterapeutem, dochází při něm k uvolnění zablokované kloubní struktury pohybového ústrojí a blokád, svalových spasmů a zmírnění bolestivých projevů.

Mobilizace

Je manuální terapie, kdy nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu nebo páteře. Tato metoda zahrnuje i automobilizační cviky, jež klient může po instruktáži provádět i sám doma.

Měkké techniky

Patří mezi prostředky manuální medicíny. Používá se všude tam, kde potřebujeme znovuobnovit protažlivost měkkých tkání či jejich posunlivost vůči sobě a tím odstranit bolest a napětí, a to i na vzdálenějších místech (ošetření jizev, otoků, stažení tkáně nad místem bolesti, bolest svalů). Součástí měkkých technik je i metoda PIR (postizometrická relaxace), která spojuje manuální medicínu a vlastní rehabilitaci, ovlivňuje svalové spasmy a přetížená svalová vlákna, zmenšuje bolest, připravuje svaly na následnou pohybovou aktivitu. Tím, že upravíme napětí jednoho svalu, ovlivníme i napětí všech svalů tvořících fukční řetězec. Nezaměňovat s masážními technikami.

Mobilizace a měkké techniky jsou vhodné pro:

  • odstranění blokád v oblasti kloubů a páteře
  • příznivé ovlivnění bolesti a poruch pohybového systému

Fyziotrapii obecně nedoporučujeme pro akutně nemocné, závažně nemocné a těhotné.

Máte dotaz nebo zájem o konzultaci?