• miniinvazivní zákrok
  • bezbolestně
  • odstranění otoků, těžkosti a únavy nohou
  • minimální rekonvalescence

Vyšetření žil s MUDr. Liborem Dvořáčkem na klinice Medical Institut v Plzni.

Na dolních končetinách najdeme dva systémy žil – povrchní a hluboký. Hluboký systém je uložen mezi kostmi a svaly, které vytlačují krev směrem k srdci. Povrchní systém se skrývá pod kůží a tuto schopnost nemá. Pokud napojení mezi oběma systémy správně neplní svou funkci, pak se hromadí krev v povrchním systému žil dolních končetin. Hromadí se především v oblastech pod koleny a u kotníků, žilky se rozšiřují a prodlužují a vytvářejí tzv. křečové žilky.

K časným projevům mimo kosmetické nedostatky na dolních končetinách patří i pocit tíhy končetin, občasné křeče svalů lýtek, otoky, při dlouhodobém postižení mohou vznikat bércové vředy. Proto by se toto onemocnění mělo svěřit do péče lékaře již v časném stadiu, kdy lze řešit pouze kosmetické změny.

Clarivein využívá kombinace mechanického narušení vnitřní výstelky cévní stěny se sklerotizací pěnou. Pod ultrazvukovou kontrolou se punkčně zavádí katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička rotuje rychlostí 3500 otáček/min. Kontaktem žilní stěny s rotujícím vodičem dochází k narušení vnitřní výstelky. Její destrukce se dokončuje chemicky za současné aplikace sklerotizační látky do blízkosti rotujícího katetru. Po výkonu se končetina zabandážuje elastickými obinadly nebo stáhne elastickou punčochou. Ošetřená žíla splaskne, stěny se slepí k sobě, po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Zákrok se provádí rychle, elegantně, bezpečně.

Na začátku výkonu se k označené žíle napustí roztok s anestetikem tzv. místní tumescenční anestezie. Výkon je tak prováděn ambulantně a bezbolestně, lze ho provádět celoročně i za teplého počasí.

Oproti dosud prováděným konvenčním operacím tzn. operacím z řezů, kdy se žíla na stehně kompletně odstraňuje, jsou všechny námi prováděné miniinvazivní operace velmi šetrné. Po operaci nejsou přítomny velké jizvy, podle rozsahu se mohou objevit pouze vpichy nebo bodovité jizvičky. Minimalizuje se tvorba krevních podlitin a výrazně se zmenšují pooperační bolesti. Výkony se provádí v místní tumescenční anestezii, tím se snižuje riziko tepelného poškození okolních tkání i pooperační bolesti.

Při tomto typu operace je velmi nízké riziko tepelného poškození okolních tkání a barevných změn na kůži po operaci, zejména díky důkladné tumescenční anestezii a ultrazvukové asistenci při výkonu.

K výkonu přineste výsledky předoperačního vyšetření, jehož rozsah se předá pacientovi při konzultaci. Před každým výkonem je nutné označení křečových žil na kůži a ultrazvukové zmapování žilního systému postižené končetiny.

Po výkonu následuje odpočinek v dospávacím pokoji a nasazuje se elastická bandáž na operovanou končetinu. Doba nošení bandáže je díky šetrné metodě krátká a je závislá na rozsahu výkonu – od 1 do 2 týdnů. Další kontroly lékařem následují dle stanoveného plánu.

MUDr. Libor Dvořáček

MUDr. Libor Dvořáček

Máte dotaz nebo zájem o konzultaci?