Koronavirus

Vážení klienti,
s ohledem na epidemii viru COVID19, zvyšujeme hygienická opatření pro Vaší bezpečnost tak, aby Vaše plánovaná konzultace, terapie nebo operace nemusela být zrušena.

 

  • Rozpis konzultací a terapií je vytvářen s ohledem na to, aby se klienti na klinice potkali co nejméně – dodržujte proto prosím Vámi určenou objednací hodinu.
  • Personál je vybavený zdravotnickými pomůckami.
  • Omezte prosím Váš doprovod ke konzultaci nebo terapii s ohledem na minimalizaci rizika případného přenosu viru.
  • Na klinice používáme výhradně jednorázové prostředky a kontaktní předměty a plochy jsou po každé návštěvě klienta desinfikovány.
  • Tato opatření mají za cíl ještě více zvýšit již tak vysoké standardy hygienického režimu na naší klinice a umožnit Vám plně využít všech možnosti diagnostiky a terapie, které Medical Institut nabízí.

Tým lékařů a sester Medical institutu je vám nadále k dispozici při akutních i plánovaných výkonech a konzultacích.

INFORMUJTE NÁS V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ,  ABYCHOM MOHLY VAŠE OŠETŘENÍ PŘEOBJEDNAT NA PRO VÁS PŘÍZNIVĚJŠÍ DOBU.

Dodržujte opatření nařízená MZČR!