Koronavirus

Vážení klienti,
s ohledem na epidemii viru COVID19, zvyšujeme hygienická opatření pro Vaší bezpečnost tak, aby Vaše plánovaná konzultace, terapie nebo operace nemusela být zrušena.
  1. Rozpis konzultací a terapií je vytvářen s ohledem na to, aby se klienti na klinice potkali co nejméně – dodržujte proto prosím Vámi určenou objednací hodinu.
  2. Personál je vybavený zdravotnickými rouškami.
  3. Omezte prosím i Váš doprovod ke konzultaci nebo terapii s ohledem na minimalizaci rizika případného přenosu viru.
  4. Na klinice používáme výhradně jednorázové prostředky a kontaktní předměty a plochy jsou po každé návštěvě klienta desinfikovány.
  5. Pro minimalizaci kontaktu doporučujeme klientům využívat co nejvíce možnost on-line konzultací s možností vizualizace výsledků operace. Pro rezervaci on-line konzultace se prosíme obraťte na recepci na čísle +420 775 123 528.
  6. Tato opatření mají za cíl ještě více zvýšit již tak vysoké standardy hygienického režimu na naší klinice a umožnit Vám plně využít všech možnosti diagnostiky a terapie, které Medical Institut nabízí.

tým lékařů a sester Medical institutu je vám nadále k dispozici při akutních i plánovaných výkonech a konzultacích.

INFORMUJTE NÁS V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ,  ABYCHOM MOHLY VAŠE OŠETŘENÍ PŘEOBJEDNAT NA PRO VÁS PŘÍZNIVĚJŠÍ DOBU.

Dodržujte karanténu nařízenou MZ ČR.