Koronavirus

Vážení klienti,
s ohledem na epidemii viru COVID19, zvyšujeme hygienická opatření pro Vaší bezpečnost tak, aby Vaše plánovaná konzultace, terapie nebo operace nemusela být zrušena. Zůstáváme pro vás i nadále otevřeni a jsme vám k dispozici s respektem k nařízením!

Zaměstnanci a lékaři jsou pro požadavky současné situace perfektně vyškoleni, včetně striktního využívání bezpečnostních pomůcek pro maximální bezpečí klientů i své

  • k operaci v Medical Institutu v celkové i lokální anestezii potřebujete negativní antigenní test, který vám případně provedeme přímo na místě nebo si s sebou můžete přinést vlastní PCR test (ne však starší 72 hodin)
  • pokud se necítíte dobře nebo máte nařízenou karanténu, kontaktujte nás a najdeme společně nový termín   
  • po celou dobu pobytu na klinice je třeba dodržovat ochranu zakrytí úst a nosu respirátorem 
  • při vstupu na Kliniku používejte dezinfekci rukou, která je vám k dispozici
  • omezte, prosím, počet doprovázejících osob na nezbytně nutný.

  Tým lékařů a sester Medical institutu je vám nadále k dispozici při akutních i plánovaných výkonech a konzultacích.

  INFORMUJTE NÁS V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ,  ABYCHOM MOHLY VAŠE OŠETŘENÍ PŘEOBJEDNAT NA PRO VÁS PŘÍZNIVĚJŠÍ DOBU.

  Dodržujte opatření nařízená MZČR!